Reisvoorwaarden

Garantieregeling STO Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt HikersHouse gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl

Bij elk reisaanbod van HikersHouse wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads). 

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan HikersHouse, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van HikersHouse niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt. 


Annulering van de reis
Annulering door de deelnemer (zowel voor tochten binnen als buiten Nederland):
Bij annulering van de wandeling minder dan 7 dagen voor de startdatum van de tocht blijft 100% van het totaalbedrag verschuldigd. Bij annulering minder dan 14 dagen voor de startdatum is de deelnemer 90% van het totaalbedrag verschuldigd, korter dan 21 dagen voor de startdatum 75%, korter dan 31 dagen voor de startdatum 50% en in het geval bij annulering langer dan 31 dagen is 20% verschuldigd.

Annulering door HikersHouse voor tochten buiten Nederland:
In het geval van te weinig deelnemers: HikersHouse heeft in ieder geval het recht een reis te annuleren indien het aantal aanmeldingen minder dan drie personen bedraagt. In dat geval zal HikersHouse de betaalde bedragen aan de deelnemers terugbetalen, onder aftrek van de reeds gemaakte kosten voor de wandeltocht zoals huur of aanbetaling van accommodatie die niet gerestitueerd kunnen worden. HikersHouse kan in deze situatie niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele door een deelnemer geleden schade.

Annulering door HikersHouse voor tochten buiten Nederland:
Annulering in een ander geval dan betreffende het aantal inschrijvingen wordt tot het uiterste vermeden. Er zal dan te allen tijde worden geprobeerd een gelijkwaardig alternatief te vinden. Mocht dat niet lukken, dan vindt annulering plaats en wordt al het door de deelnemers reeds betaalde geld gerestitueerd onder aftrek van de reeds gemaakte kosten voor de wandeltocht, zoals huur of aanbetaling van accommodatie die niet gerestitueerd kan worden.

Annulering door HikersHouse voor tochten binnen Nederland:
In het geval van te weinig deelnemers: Ook bij een laag aantal aanmeldingen gaan deze tochten in principe altijd door. Hierover vindt dan overleg plaats met de deelnemer(s).